Round Number: 4 Round Type: swiss Matches: 3

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Tobi-Wan-Kenobi 153 Black-Knight 119 win Tobi-Wan-Kenobi Edit
Poermaen 200 Averageangel 147 win Poermaen Edit
Wittrik 200 Feylow 176 win Wittrik Edit
Edit | Back