Round Number: 4 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Tomek Dusza 181 Grudzien Michał 176 win Tomek Dusza Edit
Mateusz Kapłoński 200 Xellos 176 win Mateusz Kapłoński Edit
Michał Drozd 139 Bartosz Kułaga 200 win Bartosz Kułaga Edit
Michał Faliński 200 Andrzej Bielak 78 win Michał Faliński Edit
Mikołaj Pieprzyk 100 Sławomir Lech 200 win Sławomir Lech Edit
Filip Krasoń 200 Onak Dawid 121 win Filip Krasoń Edit
Piotr Zakaszewski 132 Kleszczu 180 win Kleszczu Edit
Cyprian Walas 200 Stefan Stefan 105 win Cyprian Walas Edit
Edit | Back