Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 8

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Michał Drozd 200 Cyprian Walas 55 win Michał Drozd Edit
Andrzej Bielak 118 Bartosz Kułaga 200 win Bartosz Kułaga Edit
Filip Krasoń 134 Sławomir Lech 84 win Filip Krasoń Edit
Tomek Dusza 127 Kleszczu 27 win Tomek Dusza Edit
Mikołaj Pieprzyk 180 Piotr Zakaszewski 48 win Mikołaj Pieprzyk Edit
Xellos 200 Onak Dawid 25 win Xellos Edit
Stefan Stefan 46 Michał Faliński 200 win Michał Faliński Edit
Mateusz Kapłoński 114 Grudzien Michał 141 win Grudzien Michał Edit
Edit | Back