Round Number: 3 Round Type: swiss Matches: 4

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Sławomir Lech 200 Magister 49 win Sławomir Lech Edit
Mikołaj Pieprzyk 200 Andrzej Bielak 26 win Mikołaj Pieprzyk Edit
Paweł Kruk 115 Tomek Dusza 200 win Tomek Dusza Edit
Michał Grudzień 200 Paweł Popek 25 win Michał Grudzień Edit
Edit | Back