Round Number: 3 Round Type: swiss Matches: 7

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
dawidmanikowski 95 Oskar Ręczkowski 152 win Oskar Ręczkowski Edit
Piotr Krejner 36 Łukasz Golonka 200 win Łukasz Golonka Edit
Maciej Banaszek 34 Arkadiusz Kuna 200 win Arkadiusz Kuna Edit
Agata Pikulska 200 Maciej Różański 0 win Agata Pikulska Edit
Oscar Ice 82 Slawomir Szor 140 win Slawomir Szor Edit
Maciek Machowicz 200 Paweł Czybirow 135 win Maciek Machowicz Edit
Paweł Kot 200 Marek Gołębiewski 85 win Paweł Kot Edit
Edit | Back