Round Number: 3 Round Type: swiss Matches: 7

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Wojciech Szafalowicz 200 Andrzej Rejchelt 62 win Wojciech Szafalowicz Edit
Kudłaty 200 Jakub Skrzypek 25 win Kudłaty Edit
Tomasz "Thrud" Kwieciński 84 AftarJr 84 win AftarJr Edit
Łukasz Knade 134 Michał Kozera 54 win Łukasz Knade Edit
Maurycy Moris Krzemiński 93 Radziecki 29 win Maurycy Moris Krzemiński Edit
Sebastian Romero 89 Jesiotr 97 win Jesiotr Edit
Bartosz Burchardt bye Edit
Edit | Back