Round Number: 2 Round Type: swiss Matches: 7

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Kudłaty 200 Tomasz "Thrud" Kwieciński 75 win Kudłaty Edit
Andrzej Rejchelt 100 Jakub Skrzypek 75 win Andrzej Rejchelt Edit
Sebastian Romero 97 Wojciech Szafalowicz 200 win Wojciech Szafalowicz Edit
Maurycy Moris Krzemiński 66 Łukasz Knade 200 win Łukasz Knade Edit
Jesiotr 60 Radziecki 200 win Radziecki Edit
Bartosz Burchardt 65 AftarJr 200 win AftarJr Edit
Michał Kozera bye Edit
Edit | Back