Round Number: 1 Round Type: swiss Matches: 7

Player1 Player1 Points Player2 Player2 Points Result Winner
Andrzej Rejchelt 200 AftarJr 100 win Andrzej Rejchelt Edit
Maurycy Moris Krzemiński 101 Jesiotr 74 win Maurycy Moris Krzemiński Edit
Jakub Skrzypek 71 Radziecki 43 win Jakub Skrzypek Edit
Michał Kozera 16 Tomasz "Thrud" Kwieciński 200 win Tomasz "Thrud" Kwieciński Edit
Wojciech Szafalowicz 141 Łukasz Knade 62 win Wojciech Szafalowicz Edit
Kudłaty 200 Bartosz Burchardt 75 win Kudłaty Edit
Sebastian Romero bye Edit
Edit | Back